Need some advice? +420 735 729 314
Login CS EN
GDPR

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 • Správce osobních údajů
 • Správcem osobních údajů je: Competent Solutions s.r.o., se sídlem Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
 • Zpracovatel osobních údajů
 • Zpracovatelem osobních údajů je: Competent Solutions s.r.o., se sídlem Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
 • Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
 • Text souhlasu

 • Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
 • ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
 • souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 • Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

 • Osobní údaje, kterými jsou:
 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
 • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
 • pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou zejména čistírna a kurýrní služby, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
 • správa objednávky
 • oznámení o stavu objednávky
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

 • Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.
 • Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

 • Osobní údaje budou zpracovány:
 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

 • Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.laundrybox.cz nebo odesláním e-mailu na adresu tomas@laundrybox.cz. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • Závěrečná ustanovení

 • Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
 • FAQ

  Common questions
  About us
  We are a professional dry cleaner and ironing service that will pick up your laundry and deliver it to your building without having to go anywhere, meet the opening hours, or meet anyone.
  When is my order back in the locker?
  You can choose from the classic delivery time, 2 working days, or express within 1 working day for an additional fee. Skin cleaning and tailoring services take about a week. Also, if you have a stain and we need to clean the clothes more times, it will take us a longer time.
  Process
  The whole process is very simple. Put your dirty laundry into the locker and lock it under any four-digit code. Then create an order on our website. We will take care of your order and send you payment instructions. You can find the link for online payment under your account on our website. After payment, you will receive a sms with a box number and a password.
  Services we offer
  We offer cleaning and laundry. If you choose this service, we will automatically clean your clothes according to the manufacturer's instructions, iron them and hang them on a hanger. Prices in the price list already include ironing. We also offer ironing only if you use, for example, a specific washing powder. You can also choose to adjust and repair clothes. With this service, the delivery time is longer, about a week. We also clean and repair shoes, here please also count on a processing time of about a week.
  Orders
  Registration
  In the first step we will ask you for a very short registration, where we will want your name and surname, contact and the building in which you will use LaundryBox, then you can create an order.
  To put your laundry to the locker
  If you stand by the locker with your clothes, put it in any open locker and lock it under code by entering any four-digit number and pressing the green button. You do not give us the code. Then create an online order.
  Order
  If your laundry is in the locker, create an order under your profile here on the website. Fill in what service you require, what type of cover you want and the number of the locker where you put your laundry. You do not need to tell us the code you used to lock the locker.
  How do I know the locker number?
  The locker number is written on each locker in the front.
  Collection and delivery
  Is my laundry transported gently?
  Your laundry is carried with extreme caution so that nothing happens.
  Is it necessary to meet a courier?
  LaundryBox works without having to meet our messenger or call and talk to him. You only put your laundry into the locker, we will deliver it back and notify you by sms or application that your laundry is perfectly clean ready for you.
  Cleaning
  How we dry-clean your order
  We will take your laundry to the dry cleaners where they will decide, based on the cleaning instructions and experience, what type of cleaning to use to ensure a perfect result. We will contact you if necessary.
  Payment
  How and when do I have to pay?
  When your order is back in the locker we send you link for secure payment. You can find the payment link on our website under your profile. After payment, we will send you number of the locker with the four-digit code to open it.
  Discount 150 CZK for your first order
  We give you 150 CZK discount for your first order which is applied automatically.