Potřebujete poradit? +420 735 729 314
Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 • Správce osobních údajů
 • Správcem osobních údajů je: LaundryBox s.r.o., se sídlem Radlická 28, Praha 5, 150 00.
 • Zpracovatel osobních údajů
 • Zpracovatelem osobních údajů je: LaundryBox s.r.o., se sídlem Radlická 28, Praha 5, 150 00.
 • Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
 • Text souhlasu

 • Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
 • ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
 • souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 • Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

 • Osobní údaje, kterými jsou:
 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
 • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
 • pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou zejména čistírna a kurýrní služby, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
 • správa objednávky
 • oznámení o stavu objednávky
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

 • Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.
 • Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

 • Osobní údaje budou zpracovány:
 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

 • Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.laundrybox.cz nebo odesláním e-mailu na adresu tomas@laundrybox.cz. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • Závěrečná ustanovení

 • Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
 • FAQ

  Nejčastější dotazy
  Kdo jsme a co děláme?
  Jsme profesionální čistírna a žehlírna, která Vaše prádlo vyzvedne a doručí do Vaší budovy bez nutnosti kamkoliv chodit, dodržet otevírací dobu, nebo se s kýmkoliv setkávat.
  Jak dlouho trvá vyčištění prádla?
  Na výběr máte z klasické doby doručení, 2 pracovní dny, nebo expres do 1 pracovního dne za příplatek. Čištění kůže a krejčovské služby trvají přibližně týden. Také pokud máte skvrnu a musíme oděv čistit více krát, zabere nám to delší dobu.
  Proces
  Celý proces je velmi jednoduchý. Nejprve vložte Vaše špinavé prádlo v tašce do skříňky a zamkněte jej pod libovolným čtyřmístným kódem. Poté vytvořte objednávku na našem webu. My se postaráme o Vaši objednávku a po doručení objednávky zpět do skříňky Vám zašleme instrukce k platbě. Odkaz pro zabezpečenou platbu online naleznete pod svým účtem na našem webu. Po zaplacení Vám přijde sms a email s číslem skříňky a heslem.
  Jaké služby nabízíme
  Nabízíme čištění a praní oděvů. Pokud si zvolíte tuto službu, automaticky Vám oděv vyčistíme dle pokynů výrobce, vyžehlíme a pověsíme na ramínko. Ceny v ceníku již obsahují žehlení. Nabízíme také pouze žehlení pokud používáte například specifický prací prášek. Můžete si zvolit také úpravu a opravu oděvů. U této služby je doba doručení delší, přibližně týden. Čistíme a opravujeme také boty, zde také prosím počítejte s dobou vyřízení přibližně týden.
  Objednávky
  Registrace
  V prvním kroku Vás požádáme o velmi krátkou registraci, kde budeme chtít Vaše jméno a příjmení, kontakt a budovu, ve které budete LaundryBox používat, poté můžete vytvořit objednávku.
  Vložení prádla do skřínky
  Špinavé prádlo vložte do kterékoliv otevřené skříňky a zamkněte pod libovolným kódem tak, že zadáte libovolné čtyřciferné číslo a zmáčknete zelené tlačítko. Kód nám nesdělujete. Poté vytvořte objednávku online.
  Objednávka
  Pokud máte Vaše prádlo zamknuté ve skříňce, vytvořte objednávku pod svým profilem zde na webu. Vyplňte jakou službu požadujete, jaký typ obalu, v kterém dovezeme oděv si přejete a číslo skříňky, do které Vaše prádlo vkládáte. Kód, který jste použili k uzamčení skříňky, nám nemusíte sdělovat.
  Jak poznám číslo skříňky?
  Číslo skříňky je napsáno na každé skříňce z přední strany.
  Svoz a doručení
  Je mé prádlo převáženo šetrně?
  Vaše prádlo je převáženo s naprostou opatrností. Každá objednávka je zvlášť vyvěšená v autě, aby se s Vaším prádlem nic nestalo.
  Je nutné se setkat s kurýrem?
  Naše čistírna funguje bez nutnosti se setkat s naším kurýrem, nebo mu volat a domlouvat se s ním. Vy pouze odložíte Vaše prádlo do skříňky, my ho doručíme zpět a upozorníme Vás pomocí sms, nebo aplikace, že Vaše prádlo je dokonale čisté zpět ve skříňce.
  Čištění
  Jak probíhá čištění prádla
  Vaše prádlo odvezeme do čistírny, kde se rozhodne na základě pokynu k čištění, případě na základě zkušeností, jaký typ čištění použijeme, aby byl výsledek dokonalý. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat.
  Platba
  Jak a kdy probíhá platba
  Platba probíhá skrze zabezpečenou platební bránu společnosti GoPay ve chvíli, kdy je Vaše objednávka zpět ve skříňce. Odkaz pro platbu naleznete na našem webu pod svým profilem. Po zaplacení Vám zašleme číslo skříňky s kódem, pod kterým naleznete Vaše dokonale čisté prádlo.
  Sleva 150 Kč na první objednávku
  Na první objednávku získáte slevu 150 Kč, která Vám bude odečtena automaticky, tedy nemusíte nic zadávat během Vaší objednávky.